Anuncie

Anuncia't

Agraïm el vostre interès per fer publicitat a TurMundial. El lloc va sorgir com a resultat del nostre immens plaer en fer els nostres propis viatges, consells i guions.

El nostre contingut reflecteix més de les nostres experiències personals 50 països i molt més 1000 ciutats, valorar l’ètica, transparència i fiabilitat de la informació, i el nostre objectiu és compartir els nostres consells i experiències per inspirar els altres a viatjar més i millor.

Què podem fer per la vostra marca o empresa?

  • Anuncis (Pancartes);
  • Anuncis a les nostres xarxes socials;
  • Missatges patrocinats;
  • Viatges de premsa;
  • Ressenyes sobre atraccions turístiques, allotjament, restaurants i productes orientats als viatgers
  • Projectes especials

Sol·liciteu el Kit multimèdia amb dades d’audiència, formats i valors d’anunci per correu electrònic turmundail@gmail.com