500 bolsas de estudo para estudar na Espanha

500 bolsas de estudo para estudar na Espanha

ജനുവരി 13, 2017 0 കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

Esse post é pra você que sonha em estudar fora do Brasil, സ്പെയിൻ ൽ, só que não tem dinheiro para isso ou não quer gastar o seu dinheiro.

ഒരു Fundação Carolina ഓഫറുകൾ ലധികം 500 bolsas de estudos na Espanha para estudar, foi liberada a inscrição para o mais esperado programa de estudos no exterior, da Fundação Carolina.

Esse ano estará incluso aos alunos de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, empreendimento, mobilidade para professores brasileiros e programa CESEDEN (Centro Superior de Estudos de La Defensa Nacional).

Para Participar e ganhar uma das 500 bolsas de estudos na Espanha:

Para solicitar uma bolsa de estudos, o primeiro passo é fazer um cadastro no próprio site da Fundação Carolina. Para os alunos que desejam participar em mais de um programa é necessário fazer um segundo cadastro indicando a bolsa solicitada. Para a bolsa de doutorado, permanência curta e estudos institucionais verifique juntamente a entidade da qual você faz parte se existe esse vínculo com a Fundação Carolina, pois o cadastro nessas modalidades não é feito on-line.

Inscrições e Prazo:As inscrições das bolsas de estudos na Espanha já estão abertas e o prazo máximo é até o dia 7 de abril.

Áreas Participantes:Artes e Comunicação; Ciências e Novas Tecnologias ; Ciências Sociais e Jurídicas; Ciências da Saúde. Energia, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Infraestrutura; Economia e Finanças, Organização Empresarial e Desenvolvimento. Doutorado e Permanência Curta (Informação Completa) Empreendimentos (Informação Completa) Mobilidade para Professores Brasileiros (Informação Completa) Programa de Estudos Institucionais (Informação Completa)

Aprovação:
Em caso de bolsas de estudo concedidas, a Fundação Carolina entrará em contato através de email com todos os procedimentos a seguir pelo candidato.
Quais as vantagens?:
A oportunidade de conhecer outro país, sua metodologia de estudo, idioma e cultura a Fundação Carolina também te proporcionará:Seguro de Saúde; Benefícios econômicos de acordo com a bolsa solicitada.
O TurMundial te deseja Boa Sorte.

നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആസൂത്രണം

ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകൾ ശേഷം യാത്ര പോലെ തോന്നുന്നു? ബ്ലോഗ് തുര്മുംദിഅല് നിങ്ങൾ സഞ്ചാര കുറയുമെന്നാണ് കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ നൽകുന്നു:

ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? പോസ്റ്റ് വലിയ വില വേദഗ്രന്ഥം ഹോട്ടലുകൾ ബുക്കിംഗ്.

ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീട്, ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജയം 100 തന്റെ ആദ്യ താമസം യഥാർത്ഥ? ഈ ഇത് വലിയ വില സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യുക airbnb.

ആ വലിയ ക്യൂ ഇല്ലാതെ വിവിധ ആകർഷകമായ ടൂറുകൾക്കായി മുൻകൂർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം? വാങ്ങുക തിച്കെത്ബര്

ഒരു കാർ വാടകയ്ക്ക് വേണം? തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു Rentcars.com അത് മികച്ച കാറുകൾ വിപണി മൂല്യങ്ങൾ തേടി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് / പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യം, ബാങ്ക് കൈമാറ്റം വീടുകളിൽ ആ അസംബന്ധം ചാർജുകൾ കൊടുക്കാതെ അത് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ

നീ അവന്റെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്ന യാത്രയിൽ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക റിയൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്, അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രമോ

നീ അവന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ അവസാനം ആ ആകാശത്ത്-ഉയർന്ന മൊബൈൽ ബില്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്നിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും, കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോൺ ചിപ്പ് വാങ്ങുക: ഒമെഉഛിപ്

ടെന്ഷനും: നാം സേവനങ്ങൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വില്പനയ്ക്ക് ഡെലിവറി ഒരുക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവാദിത്വം ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്, വിതരണക്കാരും മുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.