Conheça 5 lugares imperdíveis para quem vai a Toronto

Conheça 5 lugares imperdíveis para quem vai a Toronto

ജൂലൈ 12, 2017 0 കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

Hoje trazemos para os nossos leitores 5 dicas de lugares imperdíveis de Toronto, um conteúdo feito pelo nosso amigo e também Blogueiro Francisco Fronteira do blog Expanda Froteiras, veja abaixo.

A cidade de Toronto é a maior do Canadá e a capital da província de Ontário. É também uma cidade bem cosmopolita, com pessoas de vários lugares do mundo, que a tornam multicultural. Nós selecionamos 5 lugares que você não pode deixar de conhecer em Toronto.

1 – CN Tower
A CN Tower é o ponto turístico mais visitado do Canadá.
É uma torre de comunicação com 553 m de altura, e que já foi a construção mais alta do mundo. Foi construída com o intuito de melhorar a radiodifusão de uma cidade que crescia rapidamente, e que acabou se tornando um ótimo observatório da cidade. Possui duas opções de ingressos, o pacoteObservation Experience Plus”, que permite acesso para o Sky Pod, ഒരു 447 m de altura e o pacote mais simples, The “Observation Experience”, que permite subir ao Look Out Level, ഒരു 346 m, bem como ao Glass Floor, que é um chão de vidro que te deixa acima do abismoliteralmente.

CN Tower

2- Ripley’s Aquarium
Localizado bem ao lado da CN Tower, o Ripley’s Aquarium é o maior aquário do Canadá e o que possui a maior coleção de tubarões na América do Norte. O ápice da visita é uma esteira onde as pessoas passam por baixo do imenso aquário com tubarões, arraias e outras espécies.

Ripley’s Aquarium

3 – Distillery District
O The Distillery District é um conjunto de edifícios que pertencia a antiga destilaria Gooderham and Worts, toda em estilo vitoriano, onde produzia bebidas alcoólicas, e chegou a ser a maior do mundo no setor. Após anos de abandono, o espaço foi reinventado por investidores, tornando-se um expoente da cultura da cidade. Além da enorme aranha (do artista americano Michael Christian), no local existem 22 galerias de arte, 18 lojas e bares e restaurantes.

Distillery District

4 – Dundas Square
Essa praça é uma das principais de Toronto, senão a mais importante. Além de ficar numa região central da cidade, cercada de bares, restaurantes e lojas, possui enormes telões e é bem iluminada, o que explica o fato de ser conhecida como a Times Square de Toronto. Guardadas as devidas proporções, é um ponto obrigatório para o turista que vai a Toronto.

Dundas Square

5 – Niagara Falls
Apesar de não ficar em Toronto, a visita às Cataratas do Niagara é um passeio imperdível, pois fica a apenas 131 km de distância, perfeito para um bate e volta. É a mais volumosa da América do Norte, e marca a fronteira entre o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e a província de Ontário, no Canadá. É possível chegar mais próximo as quedas no lado americano, ou em uma embarcação turística. A Rainbow Bridge é a ponte que interliga os dois países, e tem esse nome devido à formação constante de arco-íris no local. A beleza natural desse local é impressionante. De quebra, a cidade de Niagara Falls, no lado canadense, é cheia de atrações para crianças, além de muitas opções de restaurantes e lojas.

Niagara Falls

O Francisco e seu blog estão em várias redes sociais, mas se destacam estas:
Blog: http://www.expandafronteiras.com
FB: https://www.facebook.com/expandafronteiras/
Instagram: @expandafronteiras

നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആസൂത്രണം

ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകൾ ശേഷം യാത്ര പോലെ തോന്നുന്നു? ബ്ലോഗ് തുര്മുംദിഅല് നിങ്ങൾ സഞ്ചാര കുറയുമെന്നാണ് കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ നൽകുന്നു:

ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? പോസ്റ്റ് വലിയ വില വേദഗ്രന്ഥം ഹോട്ടലുകൾ ബുക്കിംഗ്.

ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീട്, ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജയം 100 തന്റെ ആദ്യ താമസം യഥാർത്ഥ? ഈ ഇത് വലിയ വില സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യുക airbnb.

ആ വലിയ ക്യൂ ഇല്ലാതെ വിവിധ ആകർഷകമായ ടൂറുകൾക്കായി മുൻകൂർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം? വാങ്ങുക തിച്കെത്ബര്

ഒരു കാർ വാടകയ്ക്ക് വേണം? തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു Rentcars.com അത് മികച്ച കാറുകൾ വിപണി മൂല്യങ്ങൾ തേടി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് / പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യം, ബാങ്ക് കൈമാറ്റം വീടുകളിൽ ആ അസംബന്ധം ചാർജുകൾ കൊടുക്കാതെ അത് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ

നീ അവന്റെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്ന യാത്രയിൽ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക റിയൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്, അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രമോ

നീ അവന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ അവസാനം ആ ആകാശത്ത്-ഉയർന്ന മൊബൈൽ ബില്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്നിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും, കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോൺ ചിപ്പ് വാങ്ങുക: ഒമെഉഛിപ്

ടെന്ഷനും: നാം സേവനങ്ങൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വില്പനയ്ക്ക് ഡെലിവറി ഒരുക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവാദിത്വം ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്, വിതരണക്കാരും മുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.