Passaporte Brasileiro agora pode ser solicitado pelos correios!!

Passaporte Brasileiro agora pode ser solicitado pelos correios!!

മാര്ച്ച് 1, 2018 12 കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

Uma boa notícia para quem vive na Espanha, mas não tem consulado brasileiro na cidade, ou não tem tempo de ir até o consulado, o Consulado Brasileiro em Barcelona anunciou no começo deste mês que agora é possível fazer o seu passaporte brasileiro pelo correio!! Siiim, tudo pelo correio, muito mais fácil né? A validade e o valor do documento são os mesmos que feitos pessoalmente.Verificamos que o Consulado Brasileiro em Madri também realiza este procedimento, portanto verifique sua jurisdição para poder solicitar corretamente: http://cgmadri.itamaraty.gov.br/pt-br/jurisdicao_consular.xml

Pesquisamos também em alguns outros países como ഹോളണ്ട് (Roterdã), ഇറ്റലി (Milão), ഇംഗ്ലണ്ട് (Londres), പോർച്ചുഗൽ (Porto) ഇ ജർമ്മനി (Berlim) também já possuem esse serviço, mas para ser mais seguro é melhor dar uma olhadinha no site do consulado brasileiro na cidade em que você está para ver se os procedimentos são exatamente os mesmos e qual o endereço de envio.

As informações abaixo foram dadas pelo consulado brasileiro em ബാര്സിലോന, para você poder fazer sua solicitação :

Se você deseja renovar seu passaporte por correio, e está em Barcelona e proximidades, deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de passaportes, imprimir a folha de protocolo gerada ao final e enviar toda a documentação indicada abaixo para o seguinte endereço:
Consulado-Geral do Brasil
Avenida Diagonal 468 – 2 planta
08006 – ബാര്സിലോന

Documentação necessária (os documentos devem ser ORIGINAIS):
• Folha de protocolo devidamente assinada e com fotografia atual colada no campo indicado;
• Registro de Nascimento ou Casamento;
• Passaporte a ser substituído;
• Documento brasileiro de identidade com fotografia (RG, ച്ംഹ്, Carteira de Trabalho, carteira de entidade profissionalOAB, CRM, CREA, etc);
• Título de eleitor (para brasileiros entre 18 ഇ 70 വർഷം), അഥവാ comprovante de que já teve título de eleitor, ainda que não tenha votado nas últimas eleições;
• Documento militar (para brasileiros do sexo masculino entre 18 ഇ 45 anos de idade);
• Comprovante de pagamento das taxas consulares (via daENTIDAD RECEPTORA”);
• EnvelopePostal Express 350gsobressalente para devolução dos documentos;
• No caso de passaportes para menores de idade, os pais deverão enviar documentos de identificação originais (passaporte ou RG/DNI);
• No caso de passaportes para menores de idade, The formulário de autorização deve estar com firmas reconhecidas por notário.

Atenção: Se você não tem a documentação indicada acima, por favor não insista: você terá que vir pessoalmente ao Consulado-Geral. Solicitações que cheguem com documentação incompleta serão devolvidas.

Não será permitida a renovação de passaportes por correio no caso de passaportes extraviados ainda VÁLIDOS ou no caso de cidadãos que tenham completado dezoito anos de idade e nunca tenham feito o alistamento militar. Nesses casos, o interessado deverá vir pessoalmente ao Consulado-Geral.

Selecione a opção desejada:
Passaporte para adultos
Passaporte para menores de dezoito anos de idade
Passaporte roubado/extraviado
Autorização de Retorno ao Brasil (ARB)
Perguntas frequentes

ഉറവിടം: http://barcelona.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte_para_adultos.xml

നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആസൂത്രണം

ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകൾ ശേഷം യാത്ര പോലെ തോന്നുന്നു? ബ്ലോഗ് തുര്മുംദിഅല് നിങ്ങൾ സഞ്ചാര കുറയുമെന്നാണ് കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ നൽകുന്നു:

ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? പോസ്റ്റ് വലിയ വില വേദഗ്രന്ഥം ഹോട്ടലുകൾ ബുക്കിംഗ്.

ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീട്, ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജയം 100 തന്റെ ആദ്യ താമസം യഥാർത്ഥ? ഈ ഇത് വലിയ വില സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യുക airbnb.

ആ വലിയ ക്യൂ ഇല്ലാതെ വിവിധ ആകർഷകമായ ടൂറുകൾക്കായി മുൻകൂർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം? വാങ്ങുക തിച്കെത്ബര്

ഒരു കാർ വാടകയ്ക്ക് വേണം? തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു Rentcars.com അത് മികച്ച കാറുകൾ വിപണി മൂല്യങ്ങൾ തേടി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് / പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യം, ബാങ്ക് കൈമാറ്റം വീടുകളിൽ ആ അസംബന്ധം ചാർജുകൾ കൊടുക്കാതെ അത് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ

നീ അവന്റെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്ന യാത്രയിൽ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക റിയൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്, അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രമോ

നീ അവന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ അവസാനം ആ ആകാശത്ത്-ഉയർന്ന മൊബൈൽ ബില്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്നിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും, കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോൺ ചിപ്പ് വാങ്ങുക: ഒമെഉഛിപ്

ടെന്ഷനും: നാം സേവനങ്ങൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വില്പനയ്ക്ക് ഡെലിവറി ഒരുക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവാദിത്വം ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്, വിതരണക്കാരും മുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.