Seguro viagem: dicas que você não pode perder

യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ്: നുറുങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാനാവില്ല

മാര്ച്ച് 24, 2020 0 കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

നിങ്ങൾ യാത്ര ചിന്തിച്ചു? അതിനാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാം വേണം, കുറെ? ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, ഹോട്ടലുകൾ, പാസുകൾ, ചീത്ത, ആർ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നാൽ ..., യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ്, അവൻ ഒരുക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു?

ഈ ദിവസം യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന മികച്ച നിക്ഷേപം ഒന്നാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുകളുടെ ഒരു കാരണം, പ്രധാനമായും, നിങ്ങൾ അവന്റെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്ന യാത്രയിൽ ഒരു തലവേദന ഇല്ല.

ഈ ലേഖനം ഒരു നല്ല യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് അടയ്ക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാണിക്കും, ഒഴിവാക്കിയും, അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഭീമേശ്വരി അപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു.

യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ്: ആനുകൂല്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രാ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സ്ഥലങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അവധിദിനം ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാം ഒരുക്കുന്നു, ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഇതിപ്പോൾ, വിശ്വസിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരു പേടിസ്വപ്നം ഭീമേശ്വരി നശിക്കുകയും കഴിയും. ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൂടെ കഴിയും പരിശോധിക്കുക അനുയോജ്യമായ യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ്.

മെഡിക്കൽ ദന്തൽ ചെലവുകൾ കവറേജ്

ആരും നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം സമയത്ത് അപകടം നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദൊഎംതര് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു, അത് അല്ല? തീർച്ചയായും ഈ എല്ലാവർക്കും സുരേന്ദ്രന് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടി വേണ്ടി, എങ്കിലും, യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ്, എല്ലാം കൂടുതൽ വാടകക്കെടുത്തു. എല്ലാ യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് കാരണം അത്, മംദതൊരില്യ്, മെഡിക്കൽ ദന്തൽ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം, ചർച്ച ആയി, ലളിതവും സങ്കീർണ്ണവുമായ പരിശോധനകൾ, ആശുപത്രി അഡ്മിഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ആവശ്യമെങ്കിൽ. ചെലവ് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ പോലെ ഇരുവരും ആഭ്യന്തര യാത്ര കവറേജ് ഓർക്കുക.

ഉത്ഭവ സ്ഥലം മടങ്ങുക

ആവശ്യമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എങ്കിൽ, ദിവസം മടക്കം തീയതി അപ്പുറം നീട്ടാൻ, ഇൻഷുറൻസ് പുറമേ ഉത്ഭവം പകരം രോഗിയെ തിരികെ ഷട്ടിൽ മൂടുന്നു.

ആശുപത്രിയിൽ കാര്യത്തിൽ കമ്പാനിയൻ

പോലും ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യം കാര്യത്തിൽ, യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് വരുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നീണ്ട ആശുപത്രിയിൽ കാര്യത്തിൽ ഇൻഷ്വർ കൂട്ടാളിയും വരവിന് വേദഭാഗം ഉറപ്പ്, വ്യക്തിപരമായ പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നു രോഗം മൂലം.

ട്രാൻസ്ഫർ ഡോക്ടർ

നിങ്ങൾ ഒരു പാത എവിടെയോ തണുത്ത making നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന കരുതുക, എന്നാൽ മറ്റു നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും, ഇ ഇല, അപകടം എങ്കിൽ. യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് പുറമേ കവറുകൾ, മംദതൊരില്യ്, അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയുടെ കൈമാറ്റം.

റോഡിൽ മരണം

യാത്രയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു കാര്യത്തിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കവറുകൾ, ചെയ്യണം, ശവസംസ്കാരം സ്ഥലത്ത് ശരീരം എത്തിക്കുന്നതിന്, ഇൻഷ്വർ ചുരുങ്ങി അപകട മരണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കാരണങ്ങൾ ഇവന്റ് തുക അതുപോലെ നയം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആയി.

യാതാസാമാനം

നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ലഗേജ് ഇല്ലാതെ അസൌകര്യം ചെലവഴിച്ച എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ആനുകൂല്യം ആസ്വദിക്കും. യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് നഷ്ടം കാര്യത്തിൽ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയും, മോഷണം, നിങ്ങളുടെ ലഗ്ഗേജ് മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നാശം.

യാത്രയുടെ റദ്ദാക്കൽ

അപ്രതീക്ഷിതമായ എല്ലാ സമയത്തും സംഭവിക്കും, അതു നന്നായി നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള സെറ്റിൽ ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കാം. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു കരാറിൽ യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട. യാത്രാ നിന്നും തടയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് കാര്യത്തിൽ പെട്ടകം ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത ചെലവ്.

ഈ നുറുങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ധൈര്യം ഇല്ല .പ്ണി. മറ്റൊരു പ്രധാന നുറുങ്ങ് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് മുല്തിപ്ലുസ് യാത്രാ ചൂണ്ടുന്നു, ഏത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അപ്പോള്, ഇപ്പോള്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പിന്തുടരുക. നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് ആശംസിക്കുന്നു!

നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആസൂത്രണം

ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകൾ ശേഷം യാത്ര പോലെ തോന്നുന്നു? ബ്ലോഗ് തുര്മുംദിഅല് നിങ്ങൾ സഞ്ചാര കുറയുമെന്നാണ് കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ നൽകുന്നു:

ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? പോസ്റ്റ് വലിയ വില വേദഗ്രന്ഥം ഹോട്ടലുകൾ ബുക്കിംഗ്.

ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീട്, ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജയം 100 തന്റെ ആദ്യ താമസം യഥാർത്ഥ? ഈ ഇത് വലിയ വില സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യുക airbnb.

ആ വലിയ ക്യൂ ഇല്ലാതെ വിവിധ ആകർഷകമായ ടൂറുകൾക്കായി മുൻകൂർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം? വാങ്ങുക തിച്കെത്ബര്

ഒരു കാർ വാടകയ്ക്ക് വേണം? തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു Rentcars.com അത് മികച്ച കാറുകൾ വിപണി മൂല്യങ്ങൾ തേടി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് / പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യം, ബാങ്ക് കൈമാറ്റം വീടുകളിൽ ആ അസംബന്ധം ചാർജുകൾ കൊടുക്കാതെ അത് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ

നീ അവന്റെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്ന യാത്രയിൽ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക റിയൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്, അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രമോ

നീ അവന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ അവസാനം ആ ആകാശത്ത്-ഉയർന്ന മൊബൈൽ ബില്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്നിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും, കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോൺ ചിപ്പ് വാങ്ങുക: ഒമെഉഛിപ്

ടെന്ഷനും: നാം സേവനങ്ങൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വില്പനയ്ക്ക് ഡെലിവറി ഒരുക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവാദിത്വം ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്, വിതരണക്കാരും മുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.