Lugares Visitados

Africa

Américas Central

América do Sul

亞洲

歐洲

Oriente Médio

Documentações

計劃你嘅行程

我想旅行之後, 咁多的提示? 博客 turmundial 為你提供更多提示, 以方便你嘅旅行:

想預訂酒店? 預訂個價高嘅酒店 預訂, 新年.

想預訂公寓, 房子, 船, 甚至樹屋, 仍然贏得 100 真正嘅喺你概第一次逗留? 預訂一切同好多其他座位選項同偉大嘅價錢 Airbnb.

想買各種景點和旅遊的預售票, 沒有那些巨大的隊列? 買 票務欄, 新

想租架車? 毫無疑問, 我們表明 Rentcars.com 她尋求市場上最好的車和價值.

要寄錢或接收國外資金, 唔支付那些荒謬的銀行費用或換辦公室拉 轉移, 新

想喺期待已久嘅旅途中避免麻煩? 同呢啲公司一起購買旅行保險 真正的旅遊保險, 或 促銷保險

想喺你嘅國際旅行結束時避免那些天價移動帳戶? 然而, 我能做到, 接聽電話並使用互聯網? 同呢啲公司購買國際移動芯片: MeuChip

注意: 我們強調提供服務/銷售和交付產品的責任, 來自上述供應商.