Vai tirar a Cidadania Espanhola? Saiba como se inscrever para o CCSE e como se preparar para a prova

將剝奪西班牙公民身份。? 瞭解如何註冊CCSE以及如何準備測試。

二月 20, 2017 0 由201 克里斯蒂安·古铁雷斯同普里西拉·古铁雷斯

呢個係咩. CCSE。 (西班牙嘅憲法同社會文化知識。) 係塞万提斯研究所對西班牙社會同文化現實憲法知識進行評估嘅測試或考試。.

但後來你問。, 但對我有咩用。? 所有想要擁有西班牙國籍嘅人。 (每個住所。, 按家庭重新組合。, 與西班牙人結婚。, 庇護同好多其他嘅事情。) 需要攞證據。, 法律係喺。 2015, 只有那些有西班牙祖先嘅人唔需要接受呢個證據。.

喺我哋嘅案例中。, 普里我嘅妻子冇。 西班牙公民身份。 我有., 她要求她的兒子嫁畀我。, 和必要的文件之一是您製作的證書,並通過了該證明。. 返回談論 CCSE。, 今次考試係證明你有文化知識。, 政策。, 西班牙嘅地理同經濟。, 佢哋可以問幾件事,如邊個係總理。, 邊個係國王。, 西班牙國旗嘅顏色係乜嘢顏色嘅西班牙某座城市。, 除其他外。, 但喺網站上,你有講義畀你準備。, 同所有可能嘅問題。.

如何註冊CCSE。

應用程序透過。 塞万提斯研究所。, 首先喺網站上註冊。, 註冊,然後你支付嘅使費。 (的值。 2016, 84 歐元), 呢啲測試每月舉行一次。, então veja quando é a melhor data e lugar para você se inscrever, 它們是有效的。 4 年. 由於有好多需求可能係註冊結束快。. 如何準備CCSE測試。

正如我之前評論過嘅。, 係。 研究所嘅網站也有一個材料。 completo para você se preparar para a prova, 將有一個講義與約。 100 葉。, 以前嘅证据。, 可能嘅問題,將落入測試和所有你需要準備嘅证据。.

好似有好多嘢。, 但如果你讀講義一些。 2 時間,並答講義嘅所有問題,你將有好大嘅機會通過考試。, 普里做到了,並通過咗。. 證據將有。 25 問題。, 所有與多項選擇的答案,你將不得不得到它的權利,至少。 15 透過., 即。 60% 證據。. 結果在塞万提斯研究所網站上公佈之後,大約。 20 考試後數天。, 如果你唔通過,你可以要求證明審查,如果答案是否定嘅。, 將有機會再次參加考試,而無需支付。.

在測試當天。

在考試當天,必須註冊你註冊嘅證明同照片文件。, 普里拿走了尼。 (源語言。), 護照。 (源語言。) 印刷證明嘅銘文。, 外筆。, 鉛筆和橡皮擦。, 喺嗰度,佢哋畀太。, 但我認為總是防止。. 如果數據正確,請繼續關注您的數據。, 因為佢哋會喺你嘅紙上出嚟。, 到達與。 30 提前幾分鐘。, 證據只有。 45 分鐘長。.

祝你好運..

如果您需要任何幫助。, entre em contato com o Documentos Espanha, 係一家西班牙諮詢公司,喺西班牙語國籍嘅流程中幫助你。, 犯罪或犯罪史。, 民事登記處。, 歸化嘅負證書。, 文件合法化。, 海牙講義和斯禾恩翻譯。.

查看有關有趣主題的帖子,以及有關如何喺西班牙生活嘅提示。:

如果您需要流程嘅任何部分嘅幫助。, 正如我哋上面談到嘅。, 有專家顧問同律師。, 我哋表示 文件西班牙, 係一家西班牙諮詢公司,喺西班牙語國籍嘅流程中幫助你。, 犯罪或犯罪史。, 民事登記處。, 歸化嘅負證書。, 文件合法化。, 海牙講義和斯禾恩翻譯。.

計劃你嘅行程

我想旅行之後, 咁多的提示? 博客 turmundial 為你提供更多提示, 以方便你嘅旅行:

想預訂酒店? 預訂個價高嘅酒店 預訂, 新年.

想預訂公寓, 房子, 船, 甚至樹屋, 仍然贏得 100 真正嘅喺你概第一次逗留? 預訂一切同好多其他座位選項同偉大嘅價錢 Airbnb.

想買各種景點和旅遊的預售票, 沒有那些巨大的隊列? 買 票務欄, 新

想租架車? 毫無疑問, 我們表明 Rentcars.com 她尋求市場上最好的車和價值.

要寄錢或接收國外資金, 唔支付那些荒謬的銀行費用或換辦公室拉 轉移, 新

想喺期待已久嘅旅途中避免麻煩? 同呢啲公司一起購買旅行保險 真正的旅遊保險, 或 促銷保險

想喺你嘅國際旅行結束時避免那些天價移動帳戶? 然而, 我能做到, 接聽電話並使用互聯網? 同呢啲公司購買國際移動芯片: MeuChip

注意: 我們強調提供服務/銷售和交付產品的責任, 來自上述供應商.